.
نسخه
بنر سایت
...
سه‌شنبه 1 خرداد 1397   21:47:06
 
موضوعات تاریخی
نام آلبوم: انقلاب اسلامی به روایت تصاویر- آلبوم دوم
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: روز خونین 17 شهریور 1357 میدان ژاله(شهداء)
 • نام تصوير: روز خونین 17 شهریور 1357 میدان ژاله(شهداء)
 • نام تصوير: اجساد مطهر تعدادی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی
 • نام تصوير: امام خمینی(ره) در مدرسه علوی تهران. مرحوم آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی و مرحوم آیت الله محمدصادق خلخالی در کنار امام.
 • نام تصوير: اهداء گل به نظامیان مسلح توسط مردم مسلمان و مبارز
 • نام تصوير: اهداء گل و شیرینی به نظامیان
 • نام تصوير: حمل یکی از مجروحین تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: گلباران و قربانی کردن در پیش پای نظامیان
 • نام تصوير: نماز جماعت تظاهرکنندگان
 • نام تصوير: نماز جماعت تظاهرکنندگان
 • نام تصوير: نماز جماعت تظاهرکنندگان
 • نام تصوير: نماز جماعت تظاهرکنندگان
 • نام تصوير: نماز جماعت تظاهرکنندگان
 • نام تصوير: نماز و ذکر خدا در تظاهرات انقلاب اسلامی
 • نام تصوير: اهداء گل و شیرینی به نظامیان
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: چهره سبزه میدان تهران در سال 1357
 • نام تصوير: چهره دانشگاه تهران در سال1357
 • نام تصوير: اهداء گل به نظامیان
 • نام تصوير: عکسی از امام خمینی(ره)
 • نام تصوير: نوجوانان انقلابی شاداب و پرامید جلوی دوربین عکاسان
 • نام تصوير: تظاهرات سال1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال1357
 • نام تصوير: ثبت تظاهرات توسط عکاسان سال 1357
 • نام تصوير: نظامیان در حال حرکت به سمت محل تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: نمونه ای از پوسترهای سال 1357 با موضوع مرحوم دکتر علی شریعتی و پیامهای انقلابی
 • نام تصوير: روزهای پرشور انقلاب در کردستان سال1357
  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت