.
نسخه
بنر سایت
...
سه‌شنبه 1 خرداد 1397   21:45:59
 
موضوعات تاریخی
نام آلبوم: انقلاب اسلامی به روایت تصاویر- آلبوم سوم
 • نام تصوير: تظاهرات در سنندج- 3 آبان 1357
 • نام تصوير: تظاهرات در سنندج- 9 آبان 1357
 • نام تصوير: تظاهرات در سنندج- 3 آبان 1357
 • نام تصوير: بازگشت نظامیان به آغوش ملت - سال 1357
 • نام تصوير: اجتماع نمازگزاران مردم مسلمان و مبارز کرمان - سال 1357
 • نام تصوير: اعتصاب کارکنان بهداری و بهزیستی همدان-17 مهر1357
 • نام تصوير: تظاهرات دانش آموزان شهرستان درود- سال1357
 • نام تصوير: پزشکان و دانشجویان، خشاب فشنگی که از سربازان در بیمارستان سعدی جا مانده بود. به دکتر فرهنگ مهر رئیس دانشگاه پهلوی می دهند.
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات زنان مسلمان در خراسان - سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات در اردبیل - 10 آبان 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: نماز جماعت تظاهرکنندگان- سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تبلیغات دیواری سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: اطلاع رسانی برای تجمع در منزل آیت الله سید محمود طالقانی- سال 1357
 • نام تصوير: نماز جماعت در زمین چمن دانشگاه تهران - سال 1357
 • نام تصوير: نماز جماعت در زمین چمن دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران - سال 1357
 • نام تصوير: تبلیغات و آگاهی سازی- سال 1357
 • نام تصوير: تبلیغات و آگاهی سازی- سال 1357
 • نام تصوير: تبلیغات و آگاهی سازی- سال 1357
 • نام تصوير: تبلیغات و آگاهی سازی- سال 1357
 • نام تصوير: بریده یکی از نشریات خارج کشور درباره تظاهرات مردم در سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات در دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات و دفاع در سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و تظاهرات در سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و تظاهرات در سال 1357
 • نام تصوير: تظاهرات در سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران- سال 1357
 • نام تصوير: تجمع و سخنرانی در دانشگاه تهران- سال 1357
  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت