شهید حجت‌الاسلام حاج شیخ ابوتراب عاشوری (شهادت 1357/9/13)


12 آذر 1402


شهید عاشورییکی از اردوهای فرهنگی تشکیل شده توسط شهید عاشورییکی از اردوهای فرهنگی تشکیل شده توسط شهید عاشوریشهید عاشوری- محمدیان- اعتصامی (صحرای عرفات)شهید عاشوری در جوانی (اولین بازجویی در ساواک)اجتماع بعد از راهپیمایی در میدان امام خمینی فعلی در شهر بوشهر و سخنرانی شهید ابوتراب عاشوریاجتماع مردم بوشهر در چهلم شهید عاشوری در میدان امام خمینی فعلیراهپیمایی در بوشهرراهپیمایی مردم بوشهر در چهلم این شهید در میدان امام خمینی فعلیسخنرانی در امامزاده عبدالمهیمن بوشهرسخنرانی در امامزاده عبدالمهیمن بوشهرسخنرانی و روضه‌خوانی شهید عاشوری در مدینه منورهشهید عاشوری در صف اول راهپیمایی مردم بوشهر علیه رژیم شاهشهید عاشوری در صف اول راهپیمایی مردم بوشهر علیه رژیم شاه


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.