سید جواد صدر، وزیر کشور

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.