رانت خواری والاحضرت‌ها حمیدرضا و محمودرضا پهلوی!!


23 اسفند 1402


شماره: 302- 1510                              تاریخ گزارش: 9 / 4 / 38

 

موضوع: دربار شاهنشاهی

با این که پس از صدور اعلامیه دربار شاهنشاهی دایر به منع مداخله اعضای خاندان جلیله سلطنتی در امور مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی، والاحضرت شاهپورها و شاهدخت‌ها رسماً سرمایه‌های خود را از شرکت‌ها خارج و به اشخاص دیگر واگذار کرده و به اصطلاح خود را کنار کشیده‌اند. معهذا اخیراً چند نفر از والاحضرت شاهپورها و شاهدخت‌ها من‌جمله والاحضرت شاهپور حمیدرضا و محمودرضا پهلوی غیرمستقیم در امور مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی دخالت می‌کنند. کما این که خرم مدیر شرکت آسفالت‌راه اخیراً با پشتیبانی والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی چهل درصد از ساختمان فرودگاه آبادان را به مقاطعه برداشته و والاحضرت شاهپور محمودرضا نیز به طور غیر مستقیم در امر خرید دستگاه تهویه مجلس سنا دخالت [دارد] و به وسیله سناتور محسن صدر رئیس مجلس سنا، مهندس بهبهانیان رئیس شرکت جنرال مکانیک را برنده مناقصه اعلام و صدی ده مورد معامله را به عنوان پورسانتاژ از مهندس بهبهانیان دریافت داشته است.

 

حمیدرضا پهلویمحمودرضا پهلویرحیم‌علی خرم


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.