شرکت حمیدرضا پهلوی، هدایت‌الله پالیزی سناتور و ابوالفتح دولتشاهی، در مجالس فسق و فجور که حتی افراد درجه دو نیز به آن مجالس نمی‌روند!!


15 تير 1402


شماره: 137 ـ ه‌                                                                     تاریخ: 19/6/1337

موضوع: پالیزی سناتور

 

اطلاع رسیده از کرمانشاه حاکی است که والاحضرت شاهپور حمیدرضا با آقایان[هدایت‌الله] پالیزی سناتور و ابوالفتح دولتشاهی نماینده مجلس به کرمانشاه تشریف‌فرما شده و شب‌ها معظم له را به منزل‌هایی برای قمار و رقص و مشروب برده‌اند که مردم درجه 2 هم نمی‌روند.

 

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.