مجله تهران مصور

تعداد صفحات475
قيمت22000 ريال
سال انتشار1379

مطبوعات عصر پهلوي مجلة تهران مصور
به روايت اسناد ساواك
ناشر: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات
تعداد صفحات‌: 68 + 413 صفحه
پس از چاپ و انتشار تعداد زيادي از كتابهاي سندي درخصوص «رجال ارزشمند و انقلابي‌» تحت نامهاي «ياران امام به روايت اسناد ساواك‌» كه هنوز نيز ادامه دارد و نشر اسناد رجال عصر پهلوي با همين عنوان كلي و جريانات تاريخي همچون «پانزده خرداد» و موضوعاتي مانند «چپ در ايران‌» و... جاي آثاري مانند مطبوعات عصر پهلوي خالي مي‌نمود; لذا محققان اين مركز، اين مهم را وجهة همت خويش ساخته‌، پس از چندي كتاب حاضر را به زيور طبع آراستند. اين كتاب علاوه بر سه صفحه سخن ناشر كه اجمالاً چگونگي پرداختن به اسناد را بيان كرده است‌، داراي پانزده صفحه پيشگفتار است كه تاريخچة مطبوعات را در ايران به ايجاز و به روشي تحليلي بيان كرده است‌. مباحثي كه در پيشگفتار لحاظ شده‌، عبارتند از:
مطبوعات ايران از تولد تا سال 1357
ويژگي مطبوعات فارسي پس از 28 مرداد 1332
وظيفة اصلي مطبوعات
مشكلات مطبوعات پس از مرداد 1332
اقدامات نظارتي و كنترلي رضاخان و محمدرضا پهلوي بر جرايد و مطبوعات ايران‌. توقيف سراسري و لايحة اصلاح قانون مطبوعات و...
سپس به معرفي كامل و جامع مجلة تهران مصور در 36 صفحه پرداخته‌، كه عمدتاً مطالب آن برگرفته از دل اسناد است‌. در اين قسمت زير عنوان «تهران مصور در آينة اسناد ساواك‌» آورده است‌: «نشريه تهران مصور در يك نگاه اجمالي و ساده به مانند كشكول قلندراني بود كه همه چيز در آن يافت مي‌شد. مطالب مختلف اجتماعي‌، سياسي‌، اقتصادي و هنري از آن جمله به شمار مي‌رود... پس از آن‌، عبدالله والا، مدير آن مجله را در سيزده صفحه شناسانده است‌. در اين قسمت هم كه عمدتاً از اسناد ساواك سود جسته‌، دربارة وابستگي «عبدالله والا» مي‌گويد:
«ارتباط مدير مجلة تهران مصور آن چنان با رژيم صهيونيستي علني شده و بالا مي‌گيرد كه اين نشريه در بالاي جلد خود علامت ستارة داوود (نشان رژيم صهيونيستي‌) را چاپ مي‌كند. ساواك كه دچار دل مشغوليهاي امنيتي بود، اين اقدام را ضدامنيتي تلقي مي‌كند...»
اين كتاب برخلاف ديگر كتابهاي منتشر شدة اين مركز و ادعاي بند 2 سخن ناشر كه گفته‌: «مواردي كه نياز به گوياسازي داشته‌، اعم از زندگينامة مختصر رجال و شرح برخي وقايع تاريخي‌، انجام و در حاشية اسناد ارايه شده است‌» عاري از هرگونه پاورقي است‌; ليكن‌، سعي كرده است پس از چيدن دوگانة اسناد تحت عناوين «اسناد ساواك برحسب موضوع‌» و «اسناد ساواك برحسب تاريخ‌» بخش مجزائي را دو قسمت باز كند و نام «جستاري برساير منابع‌» را بر آن نهند; كه قسمت اول اين بخش به معرفي اشخاص مذكور در اسناد برده شده است‌. بخش پاياني كتاب نيز شامل فهرست اعلام و چند صفحه ضمايم است‌. بي‌گمان اين كتاب نيز همچون ديگر آثار اين مركز از مآخذ تاريخي است و مراجعه بدان درخصوص موضوع مربوط بايسته و فرض است‌.


نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 


چاپ   ارسال براي دوست
 
جمعه 6 آذر 1394
27 نوامبر 2015
 
 
كليد واژه :


 
 
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.